สนทนาธรรม ฟังธรรม อ่านธรรมะ บทความธรรมะ หลักธรรมคำสอน กฎแห่งกรรม dhamma

ธรรมะออนไลน์ => บทความธรรมะ => ข้อความที่เริ่มโดย: เด็กหน้าวัด ที่ สิงหาคม 27, 2010, 11:07:59 AMหัวข้อ: จุดเด่นของพระพุทธศาสนา
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กหน้าวัด ที่ สิงหาคม 27, 2010, 11:07:59 AM
จุดเด่นของพระพุทธศาสนา

วิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี้ ไม่มีในคำสอนของศาสนาใดๆ
ในโลก มีแต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น..

ตามหลักของพระพุทธศาสนา จิตของมนุษย์ทุกคนโดยธรรมชาติ
ไม่บริสุทธิ์ ย่อมเกรอะกรังด้วยกิเลส คือสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง
สามประการคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้เอง ที่ผลักดัน
ให้มนุษย์ทำชั่วนานาประการ

เราคงจะได้เคยเห็นกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วว่า คนที่โกรธคน
จนเกือบจะไม่เป็นคนนั้น บางคราวก็ได้แสดงความโกรธออกมาจน
ถึงขั้นที่ฆ่าคนโดยไม่รู้สึกตัว...

หรือบางคนก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง แต่แล้วในวันใดวันหนึ่ง
ก็กลายเป็นผู้ที่ยักยอกทรัพย์จำนวนมหาศาล หรือบางครั้ง ผู้ที่เป็นที่
เคารพเลื่อมใสของคนจำนวนมาก ได้กลายเป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรม
ด้วยความลุ่มหลงอย่างน่าละอาย....
เรื่องเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่มันก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วมากต่อมาก
และก็คงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไป...

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ความโลภ ความโกรธ และความหลง เป็นของ
เร่าร้อนเปรียบเหมือนไฟสามกองที่คุกรุ่นอยู่ภายใน เมื่อยังไม่มีเชื้อล่อ
มันก็ยังไม่ลุกออกมาให้ปรากฎ เมื่อถูกเชื้อล่ออันเหมาะ มันก็จะลุกโพลง
ออกมาให้เห็นทันที...การศึกษาหรืออบรมธรรมชาติแห่งจิต ไม่สามารถ
จะช่วยอะไรได้เลย ทั้งนี้ก็เพราะความโลภ ความโกรธ และความหลงมี
กำลังเหนือกว่านั่นเอง...

การสอนให้ทำความดี และเว้นความชั่ว ของศาสดาทางศาสนานั้น
ย่อมจูงใจให้มนุษย์ปฏิบัติตามได้ก็จริง แต่ก็หามีอำนาจที่จะจูงใจให้
มนุษย์ปฏิบัติตามได้ตลอดไปไม่ เพราะมนุษย์ยังมีจิตไม่บริสุทธิ์ยังมี
กิเลสเกรอะกรัง อยู่ในดวงจิต เมื่อถูกเชื้อล่ออันเหมาะ เขาก็ต้องทำ
ชั่วขึ้นมาอีก ดังนั้นความชั่วจึงยังคงมีอยู่ทั่วไปในโลก จนตราบเท่า
ทุกวันนี้...

ด้วยเหตุนี้้เอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่า...การที่จะไม่ให้
มนุษย์ทำชั่วได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องให้มนุษย์ชำระจิตให้บริสุทธิ์
ปราศจากกิเลสเสียก่อน...เมื่อจิตของเขาบริสุทธิ์แล้ว เขาก็จะไม่ทำ
ความชั่ว จะทำแต่ความดี เพราะมูลเหตุที่จะให้ทำความชั่วคือ...
กิเลสได้หมดไปเสียแล้ว ดังนั้น...'จิต' จึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของ
มนุษย์.....

การชำระจิตให้บริสุทธิ์ ตามวิธีปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงวางไว้ เรียกว่า...'กรรมฐาน'...
กรรมฐานในพระพุทธศาสนามีสองอย่าง คือ...'สมถกรรมฐาน' และ
'วิปัสสนากรรมฐาน' กรรมฐานทั้งสองอย่างนี้ มีวิธีปฏิบัติผิดแผกแตก
ต่างกัน และมีผลต่างกันมาก คือ...

สมถกรรมฐาน...มุ่งเอาความสงบที่เป็นโลกียะ คือความสงบ ในโลก
โดยมุ่งเอาฌาน เพื่อให้ได้โลกียอภิญญา อันมีพรหมภูมิ เป็นที่สุด แต่
วิปัสสนากรรมฐาน...มุ่งเอาความสงบที่เป็นโลกุตตระ คือ ความสงบที่
พ้นจากโลก อันมีพระนิพพานเป็นที่สุด...ฯ

~พระราชพรหมาจารย์ (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) ~
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

บทความและไฟล์ภาพ ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจนำมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ทีมงานคิดว่ามีประโชยน์ต่อผู้อ่าน โดยให้ผู้อ่านเกิดควมบันเทิง และให้ความรู้ โดยที่เราจะให้เครดิตทุกครั้งที่นำมา หากไฟล์ภาพหรือบทความใด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้นำมาแสดง โปรดแจ้งมาที่ tumcomputer@hotmail.com ทางทีมงานจะได้นำบทความนั้นออกทันที ขอบคุณครับ


เว็บนี้จัดทำโดย นายสุรัตน์ ศรลัมภ์ และครอบครัว อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ

| HTML Hit Counters